På generalforsamlingen den 6. maj 2017 blev det besluttet at igangsætte et projekt om fremtidens Aktivitetshus for Blinde og Svagsynede i Aarhus. Bestyrelsen fik tilladelse til at hyre en ekstern konsulent til at hjælpe med opgaven, og der er nu indgået en aftale med Arkitekt Andreas Isager.

Andreas er ikke ukendt med at samarbejde med blinde og svagsynede, da det er Andreas, der har stået for renoveringen af Fuglsangcentret. Aftalen med Andreas går ud på, at han dels skal undersøge om der findes en alternativ central og tilgængelig placering for aktivitetshuset, dels om det nuværende hus kan renoveres i en sådan grad, at tilgængelighedskravene og fremtidsønskerne til huset kan imødekommes.

Der er nedsat en styregruppe for projektet, som består af repræsentanter for Støtteforeningen, Blindes Oplysningsforbund, Blindes Arbejde, Aktivitetshuset, Landsforeningen og kredsbestyrelsen. Andreas er projektleder og Helle Kaas Schmidt er formand for gruppen.

Styregruppen har afholdt møde den 7. september og 5. oktober, så arbejdet er godt i gang. Hvis du vil vide mere, så kom til medlemsmødet den 29. november. Hold også øje med medlemsbladet.