Så er der nyt fra FAB2020. Den 13. november 2017 blev der holdt et seminar om ønsker og forventninger til fremtidens Aktivitetshus for Blinde og Svagsynede i Aarhus. Der deltog repræsentanter fra brugergrupperne i vores nuværende hus, det faste personale, forældreforeningen, Blindes Arbejde, Dansk Blindesamfunds Ungdom og bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen til blinde i Aarhus, Blindes Oplysningsforbund og kredsbestyrelsen. Stemningen var fantastisk på seminaret, og det sprydlede med gode idéer. Projektleder Andreas Isager bruger nu materialet til at klarlægge, hvad der kan realiseres i vores nuværende hus, og hvad vi kan få ekstra, hvis vi finder et nyt sted. En ting er sikker. Alle er enige i, at et nyt hus skal være fuldt tilgængeligt og også ligge centralt. Lige nu er Andreas i gang med at tale med ejendomsmæglere og undersøge muligheder i Aarhus. Andreas har også gennemgået vores nuværende hus, og undersøgt renoveringsmuligheder samt det vigtigste muligheden for placering af en tilgængelig elevator. Et økonomisk overslag over projekterne er under udarbejdelse. Alt dette vil der blive informeret om på kredsens generalforsamling, 5. maj, hvor vi skal beslutte, om vi skal gå videre med en flytning eller en renovering af vores nuværende hus. Læs en bruttoliste over ønskerne fra seminaret og referaterne fra styregruppemøderne her på www.fab2020.dk. Til sidst vil jeg lige nævne, at det er Støtteforeningen til Blinde i Aarhus, der ejer lokalerne i Sønder Allé, og det vil derfor også være Støtteforeningen, der skal sige ja til, at huset må renoveres eller sælges. Vælger vi at flytte, så vil det også være Støtteforeningen, der skal søge fonde og være ejer af det nye sted. Bakker Dansk Blindesamfund Østjylland ikke op om en fornyelse, så vil Støtteforeningen ikke gøre yderligere, og derfor er det vigtigt, at vi tager stilling på generalforsamlingen lørdag den 5. maj.

Helle Kaas Schmidt

Kredsformand og formand for styregruppen