Helle Kaas Schmidt

SAMMENDRAG Gennem snart 125 år har den private Støtteforening for Blinde i Århus økonomisk understøttet aktiviteter for blinde og svagsynede. Støtteforeningen ejer i dag aktivitetslokaler i en ejendom på Sønder Alle 10 i Århus centrum, som primært lejes ud til Dansk Blindesamfund Østjylland og Blindes Oplysningsforbund (BOF), men både brugerkredsen og efterspørgslen er større og …

Læs hele nyheden Til alle interesserede, og til dig/jer, der kan hjælpe os med at nå målet kommer, der her en orientering om Projekt Fremtidens Aktivitetshus for Blinde i Aarhus i 2020:

Så er der nyt fra FAB2020. Den 13. november 2017 blev der holdt et seminar om ønsker og forventninger til fremtidens Aktivitetshus for Blinde og Svagsynede i Aarhus. Der deltog repræsentanter fra brugergrupperne i vores nuværende hus, det faste personale, forældreforeningen, Blindes Arbejde, Dansk Blindesamfunds Ungdom og bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen til blinde i Aarhus, Blindes …

Læs hele nyheden Så er der nyt om FAB2020!